PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring – Wet AVG

Contactgegevens

Bezoekadres:

Raadhuisstraat 10, 4797 AX, Willemstad ( NL )

wilko.ouwens@belnem.eu

Belnem B.V. behandelt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Website:

belnem.eu

Onze website heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over de bezoekers.

De bezoekersstatistieken zijn algemeen en kunnen niet tot individuen worden herleid.

Cookies, etc.

Belnem B.V. gebruikt geen cookies op de website.

Bewaringstermijn:

Belnem B.V. bewaart, indien je die hebt verstrekt, je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Belnem B.V. deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. 

Mocht het toch nodig zijn, dan doen wij dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Neem dan contact op met Belnem B.V.:

wilko.ouwens@belnem.eu

Belnem B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen.

Mocht je het idee hebben dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens?

Neem dan contact op met Belnem B.V.:

wilko.ouwens@belnem.eu

Belnem B.V., 2019.

CONTACT

Postadres: Achterstraat 16, 4797 AR, Willemstad ( NL )
Bezoekadres: Raadhuisstraat 10, 4797 AX, Willemstad ( NL )

© 2019 BELNEM. ALL RIGHTS RESERVED. | CONCEPT LUKEMAC3000