• Bedrijfsadvies

  • Huisvestingsadvies

  • Conflictbemiddeling

INFORMATIE

BUREAU BELNEM

Scroll naar beneden en zie de verdeling van de diensten over het afgelopen jaar.

70%

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies en procesmanagement voor de (her)huisvesting van uw organisatie. Met als specialisaties: advies bij aflopende huurcontracten, huisvestingsconcepten/ kantoorconcepten/werkplekconcepten (Het Nieuwe Werken) en workshops voor gebruikers van gebouwen.

20%

Bedrijfsadvies

Organisatieadvies in alle fasen van de ontwikkeling van MKB-organisaties of bij bijzondere bedrijfssituaties zoals verkoop, fusies of overnames.

10%

Conflictbemiddeling (mediation)

In die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die acceptabel is.

DIENSTEN

DE DIENSTEN DIE BUREAU BELNEM  KAN BIEDEN ZIJN OP TE DELEN IN 3 HOOFDTHEMA’S

HUISVESTINGSADVIES

Adviseren en begeleiden van organisaties en overheden bij veranderingen van hun huisvesting. Dit kan zijn advisering op directieniveau, onderhandelingen met gebouweigenaren over huurcontracten, uitvoeren van haalbaarheidsstudies (businesscase), advisering en begeleiding bij invoering van nieuwe kantoorconcepten (HNW), begeleiden van gebruikersgroepen, organiseren van workshops, creëren van draagvlak, opstellen van Programma's van Eisen e.a.

BEDRIJFSADVIES

Resultaatgericht begeleiden van managementteams, interim management (reorganisaties, fusies, overnames), advisering bij invoering van andere manieren van werken (Het Nieuwe Werken), onafhankelijk voorzitterschap, individuele coaching van managers, directeuren en ondernemers.

CONFLICTBEMIDDELING

Onafhankelijke mediation met als specialisatie bouwgerelateerde vraagstukken, maar ook bij bijvoorbeeld maatschaps- of partnerconflicten, arbeidsconflicten, ruzie over onjuiste leveringen en onduidelijkheid over contracten.

Wie staan er achter BUREAU BELNEM BV

MARIANNE STOLK & WILKO OUWENS

Marianne Stolk5-2

Als bedrijfskundige in de bouw met zo’n 18 jaar ervaring als huisvestingsadviseur en procesmanager heb ik voor veel verschillende opdrachtgevers mogen werken, zoals gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstituten, schoolbesturen, ministeries en commerciële bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Mijn passie ligt bij de mensen: hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat gebouwgebruikers zich comfortabel voelen en hun werkprocessen zo goed mogelijk gefaciliteerd worden, zodat ze zo prettig mogelijk kunnen (samen)werken en optimaal kunnen presteren? Ik spreek dan ook liever over Organisatie Gericht Huisvesten (OGH) in plaats van Het Nieuwe Werken (HNW). Daarnaast ben ik een echt “processenmens” en zit mijn kracht in het analyseren van de vraag achter de vraag, het ontwerpen en begeleiden van (complexe) processen en het creëren van draagvlak onder gebouwgebruikers bij veranderingen. Ik ben een sociaal betrokken en resultaatgerichte adviseur, die zakelijkheid koppelt aan een mensgerichte benadering. Ik vind het leuk om door middel van creatieve, interactieve sessies en workshops samen met opdrachtgever en medewerkers de uitgangspunten, eisen en ambities voor de nieuwe huisvesting met bijbehorend huisvestingsconcept in beeld te krijgen. Samen werken aan een gezamenlijk doel, namelijk om binnen de gestelde randvoorwaarden een optimaal eindresultaat voor de organisatie neer te zetten.

foto-wilko-Ing_transp04

Na jaren directeur en mede-eigenaar van een zeer succesvol bouwkundig adviesbureau te zijn geweest, heb ik mijn aandeel verkocht en besloten om met Bureau Belnem verder te gaan als trusted advisor, huisvestingsadviseur, bedrijfsadviseur en conflictbemiddelaar. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de mensen binnen organisaties en hun diepere motieven, waarbij ik van nature oplossings- en doelgericht denk en handel. Ik ben in staat om het redelijke naar boven te brengen in situaties die het moeilijk maken redelijk te reageren. Ik heb ruim 25 jaar ervaring als trusted advisor, en procesmanager bij nieuwbouw-, renovatie- en verbouwprojecten. Mijn drijfveer is om samen op een creatieve manier tot succesvolle oplossingen te komen, waarbij mijn stokpaardje de wijze uitspraak van de filosoof Goethe is: “Als je het eerste knoopsgat niet goed hebt dichtgemaakt, krijg je de jas nooit meer goed dicht”.

**De naam Bureau Belnem heeft alles te maken met het Caribische droomeiland Bonaire. Wij hebben daar een heerlijk familiehuis in de wijk Belnem waar we heel graag verblijven. Wij verhuren dit huis overigens ook aan andere Caribbean Lovers, geïnteresseerd? klik op  kas-blau.nl

UW VERTROUWDE EN ONAFHANKELIJKE ADVISEUR BIJ VERANDERINGEN VAN UW HUISVESTING

ENKELE REFERENTIES

De drijfveer van Bureau Belnem is om samen met u op een vernieuwende en creatieve manier uitdagende projecten en resultaten te realiseren.

Klik op foto en lees meer over de referentie.

Uw huisvestings- en organisatieadviseur voor gedragen kantoorconcepten waardoor uw organisatie beter gaat presteren en de vierkante meters effectiever worden benut.

SUCCESVOLLE HUISVESTINGSOPLOSSINGEN

MELDT U AAN VOOR ONZE

NIEUWSBRIEF

Regelmatig wordt er een nieuwsbrief uitgebracht met updates en wetenswaardigheden rondom de onderwerpen waarmee Bureau Belnem zich bezighoudt.

Bedankt. Uw bericht is verzonden.
Let op! Vul alle velden in.
Uw emailadres zal alleen voor onze nieuwsbrief worden gebruikt.